חברת שילוט פלוס מייצרת גם שלטי בטיחות והכוונה.
שלט החנייה אסורה, שלט אסור לעשן, שלטי הכוונה, שלטי אזהרה, שלטי בטיחות,
שלטים חניה שמורה ועוד רבים.